Supervision, terapi og coaching

Supervision

Når du kommer i supervision hos mig, så tilbyder jeg et rum til refleksion, hvor du, som supervisand, leverer indhold fra det der sker i det terapeutiske rum, som du befinder dig i. Min primære opgave er at igangsætte og guide supervisanden mod fælles mål, gennem refleksive tanker og læringsprocesser.


Supervision foregår både 1-1 og i grupper af max 3 supervisander. 


Supervision er en metode, der benyttes inden for områder, hvor der arbejdes med mennesker, for at understøtte den faglige udvikling samt øge kvaliteten af arbejdet der udføres. Det bruges af bl.a. psykoterateuter til at sikre, at den bestemte metode, der anvendes indenfor feltet gives videre til andre. På den måde sikres et højt fagligt niveau af kompetence.


Terapi

Fylder nedenstående problematikker i dit liv:


Har du svært ved at finde en partner eller at fastholde relationer?

- Dine overbevisninger og erfaringer fra tidligere, kan være hæmmende for dit næste forhold eller relation.


Har du udfordringer, når du skal være "på"?

- Eksamensangst og præstationsangst kan føles hæmmende.


Lider du af angst og/eller fobier?

- Angst og fobier kan have mange udtryk, lige fra panik og social angst til fobi for lukkede rum, højder mm.


Har du oplevet sorg, krise eller traume?

- Livsudviklingskriser udløses af hændelser, som sorg og traumer og hører med til et helt almindeligt liv.


Er du nysgerrig på din personlige udvikling?

- Oplever du at have lavt selvværd og lav selvtillid, så holder det dig måske tilbage for at opleve et mere beriget liv.


Kan du svare ja til et eller flere af ovenstående, så er du kommet til den rette, for der er mulighed for at få løst op for de hæmmende problematikker i dit liv.


Gennem samtale og øvelser hjælper jeg dig med at finde dine ubevidste ressourcer og øge sine livskompetencer og følelsen af en stærkere identitet.


Jeg tilbyder samtaler og psykoterapi i forhold til en lang række psykologiske problemstillinger. Der kan være tale om bl.a. stress og udbrændthed, traumer og fobier, depression, angst, lavt selvværd, krise og sorg, mobning og arbejdsrelaterede problemer og problemer af mere eksistentiel karakter.


Behandlingen omfatter samtaler, psykoterapi og hypnose af kortere såvel som længere varighed. Det kan være, der viser sig kun at være behov for 3-5 samtaler, eller behovet kan vise sig at være et forløb over en længere periode. Det aftales i hvert enkelt forløb, hvor mange samtaler, der er brug for, og hvordan forløbet skal være.


Coaching

Coaching er en samtale, der skaber et tydeligt billede af mål og delmål - og som giver dig styrken til takle problemstillingerne og finde løsninger. Det kan være mål i livet og det kan være mål i forbindelse med arbejde.


Vi finder gennem samtalen dine ønsker for ændringen og sætter dem op mod dine værdier - og der igennem findes målsætningen ud fra de ressourcer og færdigheder du allerede besidder - men som måske er gemt eller glemt - så du i fremtiden selv bliver i stand til at takle udfordringerne.


Hvad er forskellen på terapi og coaching?

Forskellen på terapi og coaching, er at coaching beskæftiger sig målsætning og er fremadskuende og hvor terapi dækker over dybere og tilbagevendende temaer fra fortiden, som hæmmer dig i nuet og i dit ffemtidige liv.


Er du interesseret i at vide mere, så læs videre på min hjemmeside eller kontakt mig for yderligere spørgsmål.